European Proceedings Logo

Forensic Linguistics and the Detecting of Deviant Teaching in Malaysia

Table 1:

Evidence in Deviant Text Traced bythe Fatwa Committee Translation Issue Word Contradiction
Menggunakan “Tawassul” iaitu berdoa sebelum melakukan urut refleksi dengan berkata: “Ya Allah dengan berkat dan karamah Guruku Tuan Azhar, sembuhkanlah penyakit pulan-si-pulan…” Using "Tawassul" which is praying before doing massage reflection by saying: "O Allah, with even more blessings and extraordinary happeningsof my teacher Azhar, heal disease of this person..." Akidah Berkat and karamah Nobody can give blessings and extraordinary happening to others
Boleh memberi barakah dan syafa’at kepada anak muridnya. Can give blessings and being an intercessor for his students Syariah Barakah
Mendakwa ada keberkatan kerana boleh menarik duit para pelanggan dan mereka akan mengeluarkan sebanyak mana wang yang mereka ada. Claiming of having blessings because he can attract customers’ money and they will spend as much as they have Akidah Keberkatan
Mengugut ahli agar jangan derhaka kepadanya nanti tidak mendapat karamah Threatening members not to disobey him so that they will not be granted his extraordinary happening Akhlak Karamah Nobody can grant extraordinary happening to others
Source: The Fatwa Committee of the State of Kedah (2004)
< Back to article